eJob.az

İnformasiya

 • Bu sayt işə götürənlərlə iş axtaranların arasında rahat və keyfiyyətli informasiya mübadiləsinın təşkili məqsədi ilə yaradılmışdır.
 • İş elanı və ya CV yerləşdirmək ödənişsizdir.
 • İş elanı və ya CV yerləşdirmək üçün registrasiya tələb olunmur.
 • Elanların dərc olunma müddəti məhduddur.
 • Bütün elanlar və CV-lər dərc olunmaqdan əvvəl moderasiyadan keçir. Moderasiya mətndə ola bilən səhflərin düzəlişi və oxunuşunu rahatlaşdırmaq üçün keçirilir.
 • Saytda göstərilən şəxsi və ya təşkilatların məlumatlarını yoxlamaq imkanı olmadığına görə, vakansiyalar və CV-lərdə göstərilən yalnış məlumatlara görə saytın administrasiyası məsuliyyət daşımır.
 • Форма ввода вакансий дает возможность работодателям при необходимости указать возраст и пол требуемого сотрудника. Администрация сайта настоятельно рекомендует пользоваться этой функцией только в самом крайнем случае и не делать никаких ограничений по возрасту и половому признаку.
 • Администрация оставляет за собой право редактировать любой фрамент текстов, если посчитает это необходимым.
 • Администрация имеет право не допустить к публикации резюме или вакансию без объяснения причин.
 • Админнистрация оставляет за собой право изменять условия пользования данного ресурса без предварительного уведомления.
 • Администрация упорно работатет над продвижением данного ресурса и привлечением большего количества посетителей и организаций.
 • Администрация стремится усовершенствовать данный ресурс, что бы сделать его максимально удобным для использования.
 • Администрация обязуется реагировать в кратчайшие сроки на все поступающие от пользователей обращения. Для чего создана форма связи.
 • Saytda dərc olunan elanlar və reklam banerlərinin məzmununa görə saytın administrasiyası məsuliyyət daşımır.