Kale Tekstil Fabriki işçi axtarır

Kale Tekstil Fabriki

company logo
 
Əlaqədar şəxs : 0552007242
Telefon : 0552007241
e-Mail :
Veb sayt : www.kaletekstil.az
 
 Dosta göndər @HAQQIMIZDA


Azərbaycanın böyük fabriki olan “KALE TEKSTİL FABRİKİ” 8 il bundan öncə qurulmuşdur.2013-cü ildə yataq dəstləri istehsalı altında fəaliyyət göstərmiş yerli bazar və xarici bazarda yataq dəstlərində böyük pay sahibi olmuşdur.2015-ci ildə dəsmal və xalat sahəsi üzrə Azərbaycanda satışa başlamışdır.2017-ci ildə uniforma istehsalına başlamış və uğur qazanmışdır.Eyni zamanda otel məhsulları üzrə özəlləşmiş və Azərbaycanda böyük bazar payına sahib olmuşdur.Azərbaycanda otel məhsulları üzrə (dəsmal,yorğan,yastıq,yataq dəstləri,xalat və.s) topdan və pərakəndə satışla məşğul olmuşdur.Azərbaycanda otel məhsulları üzrə bazar payının 50%-dən çox hissəsini təmin edir.Fabrikimiz Binəqədi rayonunda,6000 m2 ərazidə yerləşir. Fabrikimiz 2 il ərzində ən son texnaloji avadanlıqlarla təmin
olunmuşdur. Hаl-hаzırdа müəssisədə yüksək kеyfiyyətə mаlik dünyа
stаndаrtlаrınа uyğun 500-dən çох müхtəlif tekstil məhsullаrı istеhsаl
оlunur.

KALE TEXTILE, the largest factory in Azerbaijan, was established 8 years ago. In 2013, it operated under the name of bedding production and had a large share in the local and foreign markets. In 2015, it started selling towels and bathrobes in Azerbaijan. In 2017, it successfully began production of uniforms. At the same time, it was privatized for hotel products and gained a large market share in Azerbaijan. He was engaged in wholesale and retail sale of hotel products (towels, blankets, pillows, bedding, bathrobes) in Azerbaijan. This factory provides more than 50% of the market share of hotel products in Azerbaijan. The factory is located in Binagadi district, in an area of 6000 m2. The factory has been provided with the latest technological equipment for 2 years has been. At present, the company produces more than 500 different textile products in accordance with high quality international standards.

KALE TEXTILE, крупнейшая фабрика в Азербайджане, была основана 8 лет назад. В 2013 году фабрика наладила производство постельных принадлежностей и занимала большую долю на внутреннем и внешнем рынках постельных принадлежностей. В 2015 году KALE TEXTILE начала продавать полотенца и халаты в Азербайджане. В 2017 году фабрика начала производить униформу и добилась успеха. В то же время она была приватизирована для гостиничных продуктов и имела большую долю рынка в Азербайджане. Фабрика занималась оптовой и розничной продажей гостиничных товаров (полотенца, одеяла, подушки, постельное белье, халаты) в Азербайджане. KALE TEXTILE обеспечивает более 50% доли рынка гостиничных продуктов в Азербайджане. Наша фабрика


TƏLƏB OLUNUR:


The company has no active vacancies.