Əlaqə

eJob.az
Hər hansı bir səhv tapdiqda, problem ya suallar yarandiqda, və ya saytın yaxşılaşdırılması təklifləri olarsa, bu formadan istifadə edib saytın rəhbərliyini xəbərdar edə bilərsiniz.

Diggət!
CV ya vakansiyanın ləğvi və ya redaktə olunması üçün şəxsi kabinetdən istifadə edin.
* Ad
* Mövzu
e-Mail