Auditor


CVVakansiya


Cəmi : 5
1


Daxili Auditor
Maliyyə
Razılaşma yolu ilə
"PSG Finans" BOKT MMC
Bakı
• Audit olunan prosesin daxili nəzarət sistemlərinin mövcud olmasını, effektivliyini və adekvatlığını yoxlamaq və qiymətləndirmək;
• Proseslərin müvafiq qanunvericilik, prosedur və qaydalara uyğun olmasını təyin etmək;
• Zəruri hallarda müəssisənin daxili qaydaları, prosedurları və əsasnaməsində dəy...
Auditor
Maliyyə
1000 AZN
HRcell
Bakı
Maliyyə hesabatlarının dəqiqliyini, etibarlılığını, mühasibat uçotu məlumatları sisteminin düzgün tətbiqini nəzarətdə saxlamaq;
Daxili nəzarət sistemlərinin effektivliyini və uyğunluğunu yoxlamaq və qiymətləndirmək;
Audit yoxlamaları nəticəsində şirkət siyasətlərinin, prosedurlarının, standartların...
Daxili auditor
Maliyyə
500 - 1000 AZN
Universal PRO
Bakı
• Audit layihəsi çərçivəsində həvalə edilmiş audit prosedurlarını həyata keçirmək (audit obyektindən məlumatı toplamaq, analiz etmək, sənədləşdirmək və s.) və aşkar olunmuş çatışmazlıqlar haqqında layihə rəhbərinə məlumat vermək;

• Sahə işi zamanı aparılmış təhlillər və müsahibələr ...
Audit üzrə kiçik mütəxəssis
Maliyyə
400 - 500 AZN
AzəriMed QSC
Bakı
Vəzifə öhdəlikləri:
• İllik Audit planına və plandan kənar qrafikə əsasən, apteklərə audit vizitlərinin keçirilməsi;
• Təyin edilmiş ölkədaxili ərazilər üzrə ezamiyyətlərə gedilməsi;
• Audit viziti zamanı qarşılaşılan problemli situasiyaların analiz edilməsi, risklərin müəyyənləşdirilm...
Auditor
Maliyyə
1000 - 2000 AZN
Nazim 1001 MMC
Gəncə
- Şirkətin satış etdiyi ərazini tanımaq və sahə yoxlanılmasını təmin etmək, şirkət məhsullarının olduğu satış mərkəzlərində nəzarəti həyata keçirmək
- Satış mərkəzlərində üzləşmələrin həyata keçirilməsi, əməkdaşlarının fəaliyyəti haqqında rəy bildirilməsi
- Debitor və kreditor borc qa...

Cəmi : 5
1


up to top