Prorab, briqadir, usta


CVVakansiya


Cəmi : 2
1


Sahə rəisi
Memarlıq və tikinti
1300 - 1500 AZN
AZCD Group QSC
Bakı
- Sahənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinərəhbərlik etmək;
- Obyektlərin müəyyən edilmiş vaxtda istismara verilməsi üzrətapşırıqların, eləcədətikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin bütün kəmiyyət vəkeyfiyyət göstəriciləri üzrəyerinəyetirilməsini təmin etmək;
- Tikinti-quraşdırma ...
Rəngsaz
Memarlıq və tikinti
500 - 700 AZN
The Crescent Beach Hotel
Bakı
-Rəngsaz ixtisası üzrə 2-3 il iş təcrübəsi;
-Texniki alətləri və materialları tanımaq...

Cəmi : 2
1


up to top